Forretningsbetingelser

Vi tilbyder alle typer af gulvbehandling til konkurrencedygtige priser og i en uovertruffen kvalitet.
Vi kører overalt på Sjælland og udfører udelukkende kvalitetsarbejde. Tilfredse kunder er det absolut vigtigste for os.

Når du vælger os som din gulvmand, er du garanteret:

Forretningsbetingelser

Nedenfor er Kildegaard Gulve ApS’ forretnings -og arbejdsbetingelser beskrevet. Disse er med til at undgå forsinkelser og misforståelser vedrørende arbejdet, og dermed opnå det bedste resultat for kunden.

Kildegaard Gulve ApS fratager sig alt ansvaret med hensyn til gulvets eksisterende underlag og tilstanden af denne. Derudover fratages ansvaret også på eventuelle skader, skimmelsvamp, vandskader, fejl og mangler på gulvets underlag eller andre skjulte elementer. Trægulve kan have skader i form af ridser, mærker, misfarvninger, vandskader/væsker, vandskjold mm. Ikke alle disse skader/mærker kan fjernes/udbedres, ved gulvafslibning/-afhøvling og efterbehandling. Det samme gælder såfremt der har ligget tæpper eller stået møbler samme sted i lang tid, som har gjort at der er kommet misfarvninger/farverammer på gulvet. Kildegaard Gulve ApS fratager sig alt ansvaret for de skader/ridser/mærker, misfarvninger og øvrige kosmetiske fejl der ikke kan udbedres grundet gulvets beskaffenhed.

I tilfælde af at parketgulve afslibes og efterbehandles, kan det forekomme at gulvet eller enkelte parketstave rejser eller løsner sig nogle steder. Dette kan skyldes den underliggende lim har været dårlig/svag eller at parketstavene har siddet løst i forvejen. Dette kan Kildegaard Gulve ApS ikke forudse før opstart af arbejde og derfor påtager Kildegaard Gulve ApS sig intet ansvar og er ikke ansvarlige for udbedring af dette, såfremt det forekommer.

I alle rum hvor der skal afslibes og/eller behandles gulve, SKAL kunden tømme rummene for alle møbler og øvrigt flytbart inventar. Såfremt kunden ikke har afmonteret eller fjernet alle møbler/inventar mv. afsliber/afhøvler og efterbehandler Kildegaard Gulve ApS udenom disse.

Kunden skal sørge for at der er tilstrækkelig el i boligen, til at Kildegaard Gulve ApS kan anvende deres maskiner. Elinstallationen skal være autoriseret og der skal være fri adgang til min. 230V/13A i brugbare stikkontakter i de berørte lokaler.

Inden arbejdet udføres, skal bygningen være lukket og tør, og der skal være sat varme på, i de rum der skal arbejdes. Såfremt der er gulvvarme, skal Kildegaard Gulve ApS orienteres om dette.

Kunden skal fjerne fejelister, skinner og rosetter fra gulvoverfladen. Det er ikke gulvfirmaets opgave at påsætte nye eller gamle lister. Kildegaard Gulve ApS kan dog tilbyde både at fjerne lister, som en særskilt ydelse, men så skal dette fremgå skriftligt.

Kildegaard Gulve ApS er ikke ansvarlig såfremt der kommer støv fra gulvafslibningen/gulvafhøvlingen på vægge, lofter, døre, vinduer eller paneler. Kunden sørger selv for afdækning, hvis dette er et problem.

Ved gulvafslibning og overfladebehandling, kan der forekomme ridser og efterbehandling (olie-/sæbe-/lak-/ludstrint) på vægge, sokler, fodpaneler og dørkarme, eftersom vi kommer helt tæt på vægge og paneler med maskinerne og efterbehandlingen. Kildegaard Gulve ApS er ikke ansvarlig for eksisterende skader, mærker, ridser eller lignende, på de eksisterende vægge, fodpaneler, dørkarme og sokler.

Ved afslibning og efterbehandling af trapper, vil det som udgangspunkt kun være trappens trædeflade og kanten til denne som bliver afslebet og efterbehandlet. Den lodrette del af trappetrinene, siderne/rammen på trappen og undersiden af trapperne, vil som udgangspunkt ikke blive hverken afslebet eller efterbehandlet. Det kan dog aftales med Kildegaard Gulve ApS at denne ekstraydelse bliver udført, dog med en skriftlig aftale og en anderledes pris.

En aftale kan annulleres, såfremt gulvets beskaffenhed o.l. ikke gør arbejdet muligt indenfor de aftalte rammer. En aftale kan udskydes eller annulleres såfremt der forekommer kapacitetsmangel, pludselig sygdom, eller lignende.

Kunden er indforstået med alle de ovenstående punkter, og accepterer samtidig ovenstående betingelser ved handel med Kildegaard Gulve ApS. Disse betingelser vil indgå i alle former for ydelser for fra Kildegaard Gulve ApS.

Indhent et tilbud